Nyt ei ole tarkoitus puhua toimitilan sisustussuunnittelusta perinteisessä mielessä, siis trendiväreistä tai uusimmista pintamateriaaleista, vaan esitellä tekijöitä, jotka mahdollistavat yrityksiä luomaan mahdollisimman hedelmällisen työskentely-ympäristön tulevaisuuden muuttuvia työkäytänteitä ajatellen – ja siten mahdollistaa yrityksen menestymisen.

Vinkkilistan pohjana käytin Max Gibbardin mielenkiintoista artikkelia: The Anthropology of Work: Habits, Trends and Behaviors in the Workplace. Jos asia kiinnostaa enemmän, antaa Gibbardin lyhyt artikkeli kattavan ymmärryksen siitä, kuinka monimutkaista työn tekoa ja yrityksen menestystä tukevan toimitilan rakentaminen oikeastaan onkaan.

Mutta takaisin vinkkeihin:

1. Ketteryys

Nyt ei puhuta nivelten liikkuvuudesta, vaan kyvystä sopeutua muutoksiin.”

Menestyvä yritys tarvitsee taaksensa ketterät työntekijät – ja nyt ei puhuta nivelten liikkuvuudesta, vaan kyvystä sopeutua muutoksiin. Vaatimus ketteryyteen ulottuu myös toimitiloihin: ketterä toimitila muuntautuu tukemaan kaikenlaisia työtapoja, joita yrityksen toimintaan liittyy. Tärkeintä on muistaa, että työtavat vaihtelevat läpi projektin elinkaaren ja työpäivän. Hyvä toimitila tarjoaa kattavan valikoiman erilaisia, eri tarpeisiin muuntautuvia tiloja staattisuuden sijaan.

Ketteryyttä ei ole se, että ihmiset pakotetaan mukautumaan tiloihin. Esim. pitämään palaverit yksilötyöskentelyyn tarkoitetuissa tiloissa tai pyyhkimään valkotaululta tärkeät suunnitelmansa aina päivän päätteeksi, koska tila on tarkoitettu kaikkien käyttöön. Ketteryyttä on esim se, että toimitilojen suunnittelussa ja yhteisissä säännöissä otetaan huomioon, että yksi kaikkien käytössä olevista neuvotteluhuoneista voidaankin varata ja muuntaa väliaikaisesti projektitiimin käyttöön vaikkapa kahdeksi viikoksi projektin kiihkeimmän käynnistysvaiheen ajaksi.

2. Monimuotoisuus ja globalisaatio

”Mahdollista monimuotoiset tavat tehdä työtä – myös virtuaalisesti.”

Useissa yrityksissä työskentely tapahtuu yhteistyössä eri osaajien kesken, toisinaan osaajien sijainti voi olla toisella puolella maapalloa. Sujuvan ja hedelmällisen yhteistoiminnan takaamiseksi fyysisen läsnäolon ja yhteistyötilojen lisäksi kannattaa toimitilan suunnittelulla mahdollistaa monimuotoiset tavat tehdä myös virtuaalista yhteistyötä. Toisaalta yhteistoiminnan tukemisen lisäksi tilojen täytyy samalla tukea keskittymistä ja yksityisyyttä vaativia työtehtäviä.

3. Työnantajamielikuva

”Organisaation ei kannata kiillottaa brändiä satsaamalla vain yrityksen edustustiloihin – tärkeintä on ulottaa viestintä myös yksityisten työtilojen puolelle henkilöstön luo. 

Positiivinen työantajamielikuva vaikuttaa työntekijöiden uskollisuuteen ja sitoutumiseen. Jotta työntekijät voivat tuntea ylpeyttä osallisuudestaan yritykseen, tulisi heidän kokea se myös päivittäin työskennellessään yrityksen tiloissa.

Hyvän organisaation tilat viestivät ja vahvistavat yrityksen posiitivista organisaatiokulttuuria. Tärkeää on muistaa, että yritys ei satsaa tilasuunnittelulla ainoastaan julkitsen tilojen (esim. aula- ja asiakasneuvottelutilat) suunnitteluun vaan ulottaa viestinnänsä myös yksityisten työtilojen puolelle henkilöstön keskuuteen.

4. Palkitseminen ja tunnustaminen

Työntekijöiden palkitseminen ja tunnustaminen oikealla, yrityskulttuuria positivisesti tukevalla tavalla on tärkeää toimivan ja kehittyvän työyhteisön takaamiseksi. Toimitilojen näkökulmasta hyvän työn ja tuloksen soisi näkyvän esim. toimitilojen jatkuvassa parantelussa.

5. Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen huomioiminen yrityksen toiminnassa on tärkeä yleisvastuullinen tehtävä, mutta se vaikuttaa myös positiivisesti työnantajamielikuvan syntyyn.

Toimitilojen suunnittelussa kestävän kehityksen voi huomioida esim. valitsemalla ympäristöystävällisiä, monikäyttöisiä ja kestäviä tuotteita. Nykyään on saatavilla useita myös kierrätysmateriaaleista valmistettuja tuotteita, esim. Sastamassa valmistettavat Yeseco Oy:n akustiikkapaneelit.

Jos olet kiinnostunut työtilojen ja ympäristöjen kehittämisestä, seuraa minua LinkedIn:ssä tai lähetä kontaktipyyntö!