Sisustussuunnittelijan osaamisesta ja toimintatavoista riippuen suunnitelmat voidaan esittää käsin piirretyn luonnoksen, tunnelmaa esittävän kuvakollaasin, 3D-mallinnuksen tai näiden kaikkien yhdistelmänä. Myös 3D-mallinnuksen taso vaihtelee yrityskohtaisesti. Poutaworks kertoo tässä artikkelissa, miksi 3D-mallinnus sisustussuunnittelussa on tärkeää.

Poutaworks luottaa 3D-mallinnukseen. Hyvin tehdyllä 3D-mallinnuksella kun pystytään esittämään sekä tilan haluttu kokonaistunnelma että validoimaan tilan toiminnallisuudet tarvittaessa suurellakin loppukäyttäjäjoukolla. Malleja on lisäksi tukemassa myös kuvakollaasit, jossa esitellään tilassa käytettävät tuotteet ja pintamateriaalit, lyhyt ja ytimekäs dokumentaatio suunnitteluratkaisun ja yksityiskohtien taustoista sekä konkreettiset näytteet tilan tärkeimmistä pintamateriaaleista.

Näkymättömästä näkyväksi

Hyvä sisustussuunnittelija pystyy näkemään helposti silmillään, miten yksittäiset kalusteet, värisävyt ja tekstuurit sopivat yhteen. Suunnittelijan päähän piirtyy myös visio: suunnitelma tilan kokonaisilmeestä ja siihen vaadittavista yksityiskohdista.

Työn tilaajan kannalta on kuitenkin tärkeää, että myös hän pystyy ymmärtämään helposti minkälainen kokonaisuudesta on tulossa. Siksi 3D-mallinnus onkin tärkeää sisustussuunnittelussa. Ja vaikka tilaajalla olisi itsellään myös sisustussilmää, voi kokonaisuuden hahmottaminen olla vaikeaa pelkkien yksittäisten esimerkkikuvien tai tilassa käytetyistä tuotteista tehdyn kuvakollaasin perusteella.

3D-malli avaa siis sisustussuunnittelijan vision asiakkaalle. 3D-malli piirtää konreettisesti sen, miltä kokonaisuus tulee näyttämään ja miten suunnitelman eri osaset pelaavat lopulta yhteen.

Esimerkki: 3d-mallinnus sisustussuunnittelussa

Poutaworks suunnitteli Tampereen keskustassa sijaitsevan Toisen Toimiston sisustuksen ja osana tilasuunnittelua käytettiin tietenkin 3D-mallinnusta. Voit tutustua Toisen Toimiston -case-esittelyyn tarkemmin täältä.

Kati kiitteli, että “sinä teit unelmastani todellisen, koska kuuntelit ja ymmärsit mitä halusin.” Lisäksi Kati oli kiitollinen, että pelkän kalustamisen sijaan tilaan suunniteltiin kokonaistunnelma.

Suunnittelijan näkökulmasta tärkeänä osana tavoitteiden saavuttamisessa toimi juuri 3D-mallit. Mallien avulla asiakas pystyi turvallisesti tutustumaan tilan radikaaliin muutokseen ja näyttämään hyvillä mielin vihreää valoa suunnitelman mukaisille kalustehankinnoille.

Toinen Toimisto ennen sisustussuunnitteluprojektin alkamista Tampereella 2019
Asiakkaan toimitila sisustussuunnitteluprojektin käynnistyessä
Toisen Toimiston sisustussuunnitelmaan liittyvä 3D-mallinnus
3D-mallinnus välitti työpajatilan uuden ilmeen, kalustuksen mittasuhteet ja mikä tärkeintä – myös tilan yleistunnelman.
Sisustussuunnitelma tilan tunnelman presentointi kuvakollaasilla
Kuvakollaasi on täydensi 3D-mallia -> kollaasissa esiteltiin tilassa oikeasti käytettävät tuotteet ja materiaalit.
3d-visualisisointi Toisen Toimiston sisustussuunnittelusta
Asiakkaalle tehty toinen 3D-malli tilamuutoksesta ja selitykset muutoksen keskeisimmistä elementeistä.
Kuva helposti siirreltävistä työpaja-työpöysistä Toisella Toimistolla
Kuva toteutetusta tilamuutoksesta Tampereen Finlaysonilla 2019. Kuva: Mallintajat.fi

Voit tutustua Toisen Toimiston sisustussuunnittelun lopulliseen ilmeeseen tilasta tehdyn 3d-valokuvaukseen perustuvan virtuaalimallin avulla. Huom. Malli tämä 3d-valokuvaukseen perustuva malli ei ole Poutaworksin tekemä, vaan mallintajat.fi -palvelun. 🙂

Jos haluat sisustussuunnittelun yhteydessä laadukkaan, tunnelman ja yleisilmeen välittävän 3D-mallin, ota yhteyttä Poutaworksiin. Suunnitteluumme kuuluu nimittäin aina tilamuutoksen visualisointi 3D-muodossa!