Onko etätyö on kuin karamelli? Siis aiheuttaa aluksi euforian ja tekee arjesta mukavampaa, mutta on hyväksi vain kohtuudella käytettynä. Poutaworks pohtii, millainen on etätyön vaikutus henkilöstön työhyvinvointiin ja yrityksen kasvuun pitkällä tähtäimellä.

Etätyö on globaalisti kasvussa – enkä viittaa tässä koronan aiheuttamiin muutoksiin. Äkkiseltään etätyössä voittavat kaikki: etätyö pienentää yrityksen tilakustannuksia ja antaa työntekijälle mahdollisuuden täydelliseen keskittymiseen sekä säästää työntekijän arjesta myös tärkeitä minuutteja, kun työmatkaa ei ole.

Helsingin Sanomien talous-liitteen artikkelissa ”Yleistyykö etätyöskentely pandemian jälkeen? (HS 11.4.2020)” Lamian operatiivinen johtaja Jarkko Puumalainen kuitenkin väitti, että Lamian voimakkaan kasvun yhtenä tärkeänä tekijänä on yrityksen kulttuuri, jossa työntekijät haluavat viettää paljon aikaa toimistolla

Miksi toimistolla sitten pitäisi olla?

Puumalaisen mukaan: ”Työssä, jossa keskustellaan, kehitetään ja sparrataan, on hyödyllistä, että ihmiset voivat tavata toisiaan vaivattomasti. Samanlaista yhteenkuuluvuuden tunnetta on vaikea saavuttaa videopalaverien kautta.

Mielestäni Puumalainen kiteytti yhden tärkeimmistä asioista, mikä tekee etätyöstä pitkällä tähtäimellä huonoa. Etätyö mahdollistaa kyllä erityisen hyvin yksittäiseen työtehtävään syventymisen, mutta lopulta etätyössä jää uupumaan ne tärkeät pienet kohtaamiset. – Satunnaiset pienen kynnyksen kohtaamiset, jotka ovat kuitenkin tärkeitä, sekä yrityksen kasvun että sen työntekijöiden henkilökohtaisen kehityksen kannalta.

Näissä pienissä kohtaamisissa työpöydän nurkalla tai kahvikoneelle johtavan käytävän äärellä ihmiset voivat välittää tärkeää tietoa ja osaamista toisilleen. Keskustelun seurauksena kollega saattaa mm. innostua tutustumaan tarkemmin aihepiiriin tai teknologiaan, josta toinen kolleega juuri mainitsi. Tai ehkä keskustelu eteni johonkin aivan muuhun, kuten tapana on, mutta seurauksena saattoi myös syntyä yhteisiä ahaa-elämyksiä tai kehitysideoita yrityksen toimintamalleihin tai asiakashaasteisiin. Keskustelu saattoi olla myös yksi niistä tärkeistä hetkistä, jolloin vain hitsaudutaan osaksi yhteisöä aidon läsnäolon kautta.

Tarvitsemme muutakin kuin työtä

Samaisessa artikkelissa tutkija Virpi Ruohomäen mukaan etätyön pitkittyessä ihmiset alkavat kaipaaman kontaktia ja yhteenkuuluvuuden tunnetta: Kun normaalisti omista arkipäivän huolista voisi jutella kollegan kanssa käytävällä, ei etätyöskentely tarjoa siihen välttämättä mahdollisuutta”. 

Etätyössä ainakin minulla työpäivä kuluu usein nopeasti ja työt etenevät vauhdilla – eihän keskeytyksiä juurikaan ole. Usein etätyössä kuitenkin työtehtävien ulkopuolinen, yhteisöllisyyden syntyä ja työssä jaksamista tukeva tärkeä sosiaalinen kanssakäyminen jää lähes kokonaan väliin. 

Myös huono ergonomia ja siitä aiheutuvat terveysongelmat nostettiin artikkelissa yhdeksi pitkäkestoisen etätyön haitta-tekijäksi. 

Etätyötä sopivassa suhteessa

Moni nauttii nyt ensihurmastaan etätyön parissa. Kunhan pandemia-ajasta selvitään ja rajoitukset poistuvat, yritysten ja yksilöiden kannattaa kuitenkin miettiä, olisiko tässäkin herkussa kohtuus parasta.

Muistetaan pitää huolta hyvästä ergonomiasta, riittävästä valaistuksesta ja ilmanvaihdosta sekä sosiaalisten suhteiden ylläpitämisestä työkavereihin – oltiinpa etätöissä tai toimistolla. <3

Jos haluat parantaa kohtaamisia toimistolla ja luoda henkilöstön työskentelylle juuri heidän työhönsä sopivan ympäristön, kysy lisää Poutaworksin henkilöstöä osallistavasta tilasuunnittelusta.


– Etäterveisin, Päivi / Poutaworks