Tilankäytön optimointi ja työtilan akustiikan parantaminen

Jollan Tampereen toimipisteellä oli haaste: yritys oli vaihtanut juuri uusiin tiloihin, mutta kasvava henkilöstömäärä ei mahtuisi pian tilaan. Poutaworks auttoi Jollaa optimoimaan työtilojen tilankäyttöä sijoittamalla työpisteet uudelleen, ottaen samalla huomioon henkilöstön toiveen toimivimmista säilytystiloista ja paremmasta akustiikasta.  Uuden suunnitelman avulla samaan tilaan saatiin sijoitettua 25% enemmän työpisteitä. 

Työympäristön optimiointi Jollan Tampereen toimititilassa

Projektin aluksi Poutaworksia odotti Jolla Oy:n 380 neliön jo kalustettu toimitila Tampereen Finlaysonilla sekä toiveiden tynnyri: työtila kaipasi ryhtiä ja uutta yhdenmukaista ilmettä, joku toivoi suuria viherkasveja ja kaikuva neukkari tiedostettiin ainakin yhteiseksi ongelmaksi. Tilatarpeita kartoittavan aloituskäynnin jälkeen Jolla sai Poutaworksilta modulaarisen tarjouksen, josta Jolla valitsi sen hetken budjettiin parhaiten sopivan kokonaisuuden. Vuoden 2019 – 2020 muutoksiksi valittiin lopulta työympäristön tilankäytön optimointi, kalustesuunnitelma, työtilojen sekä pääneuvotteluhuoneen akustiikan parantaminen sekä alustavan konseptisuunnitelman tekeminen yhtenäisen tyylin luomiseksi toimitilalle tulevaisuuden tarkempaa sisustussuunnittelua varten.

Henkilöstökyselystä suunta muutokselle

Työympäristön tilankäytön optimointia ja akustiikkasuunnittelua varten tila valokuvattiin ja mitattiin. Henkilöstölle tehtiin myös verkkokysely, jonka avulla kartoitettiin työympäristön nykytilan haasteita sekä ideoita sen parantamiseksi. Kysely auttoi Poutaworksia myös ymmärtämään paremmin, minkälainen yrityskulttuuri Jollassa vallitsee, minkälaista työtä yrityksessä keskimäärin tehdään sekä minkälaisia asioita henkilöstö arvostaa työympäristön toiminnallisuuteen ja sisustukseen liittyen.

Kyselyn tulosten avulla Jolla pystyi priorisoimaan selkeästi tilamuutostarpeet ja suuntaamaan rajallisen budjetin sinne, mikä henkilöstön näkökulmasta koettiin tällä hetkellä kriittisimmäksi. Kyselyn avulla saatiin mm. selville, että henkilöstö oli jo suhteellisen tyytyväinen työympäristön visuaaliseen ilmeeseen (arvosana: 7/9). Kriittisimmäksi tarpeeksi henkilöstö nosti sisustuksen sijaan työhuoneiden ääniympäristön parantamisen: pääneuvotteluhuoneen kaiusta haluttiin päästä eroon, jotta puhelinpalaverit hoituisivat jatkossa helpommin, lisäksi työhuoneiden melutasoa haluttiin alentaa ja saada lisää säilytystilaa työskentelyyn liittyvälle välineistölle.

Osallistamalla henkilöstö mukaan suunnitteluun saatiin siis tietää, että Jollan ei tarvitse välttämättä panostaa työtilojen sisustukselliseen stailaamiseen, ainakaan työntekijäkokemuksen parantamista ajatellen. Toisaalta kannattaa muistaa, että kyselyn tulokset toivat esiin tällä kertaa vain yhden käyttäjäryhmän, Jollan oman henkilöstön, tarpeet ja toiveet.  Esimerkiksi yrityksen ulkopuolisen vierailijan, kuten taloon rekrytoitavan uuden asiantuntijan tai potentiaalinen uusiden asiakkaan näkökulmasta tilan sisustuksellinen ilme, mieleenpainuvuus ja vaikuttavuus voi olla taasen akustiikkaa tärkeämpi tekijä. 

Enemmän ja paremmin – työympäristön optimointi

Jolla sai selkeän suunnitelman, jonka avulla olemassa olevaan työtilaan saatiin mahdutettua 25% enemmän työpisteitä. Alkuperäinen tavoite työpisteiden lisäämisestä siis saatiin täytettyä, ottaen lisäksi huomioon rakennustietosuositusten mukaiset etäisyydet kulkuväyliin sekä työpisteiden sijoittamiseen liittyen. Lisäksi henkilöstökyselyssä tärkeäksi koettu säilytystila pyrittiin maksimoimaan ratkaisussa sijoittamalla tilaan normaalia korkeampia säilytyskalusteita. 

Koska istumajärjestystä tiivistettiin, nousi myös työpisteiden akustiikan parantaminen ja visuaalisen ergonomian huomioon ottaminen tärkeään rooliin suunnitelmassa. Poutaworks koosti työtilojen ja pääneuvotteluhuoneen akustiikkasuunnitelman, joka sisälsi mm. paikallisen pirkanmaalaisen toimijan (Yeseco Oy, Sastamala), ekologisia ja asiakkaan toimitilan värimaailmaan sopivia akustiikkatuotteita. 

Suunnitelma sisälsi pohjapiirrustuksen, 3D-visualistointien ja mittapiirrosten lisäksi myös selkeän hankintalistan uusista kalusteista, materiaalinäytteet kaluste- ja akustiikkatuotteisiin liittyen sekä alustavan tarjouksen (tarjous 3. osapuolen toimittama).

Sisustussuunnittelun aikataulu

Jollan tilasuunnittelukokonaisuus aloituspalaverista kaluste-, akustiikka- ja konseptisuunnitelmaan liittyvän dokumentaation toimittamiseen ja materiaalivalintojen esittelyyn kesti noin 2,5 kk. Toimistojen sisustusta ja tilamuutosta suunnittelevan yrityksen kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että sisustussuunnittelun lisäksi projektiin kannattaa varata kalusteiden tilaamiseen, toimittamiseen ja asentamiseen kuluva aika, joka on usein noin 6 – 10 viikkoa. Toimitilan sisustamista ei kannata siis jättää aivan viime tinkaan.

Tilaajan palaute projektista

Yhteistyö Poutaworksin kanssa oli helppoa ja joustavaa. Heidän kauttaan saimme selkeät ja toteuttamiskelpoiset suunnitelmat joiden pohjalta on helppo jatkaa toteutusvaiheeseen
Jari-Pekka Walden
Jari-Pekka Walden
Testauspäällikkö, Jolla
Esimerkki Jollan konseptisuunnitelmasta
Esimerkki Jollan sisustuksen uudesta tyylistä
Esimerkki Jollan työympäristön akustiikkasuunnitelmasta
Asiakkaan työympäristö optimoinnin ja sisustustussuunnittelun jälkeen (3D-mallinnus)

Haluatko sinäkin yrityksellesi piirun verran paremman työtilan tai toimitilan, joka jää mieleen? Poutaworks työstää henkilöstöä osallistavien menetelmien, tilasuunnittelun sekä vahvan visuaalisen suunnittelun avulla erottautuvan tilakokonaisuuden, jossa myös henkilöstön on hyvä olla.

Tilaa ilmainen kartoituskäynti
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google